Zostavte si svoju budúcnosč

Vyberte také stratégie, aké chcete

Máte na výber z plne automatizovaných, rôznych stratégií, z ktorých každá má svoje vlastné riziká a úrovne výnosov. Môžete investovač do jednej alebo viacerých stratégií v každom portfóliu, ktoré si vytvoríte. Na začiatok potrebujete len $500.

Naše čahko použitečné grafy a údaje vám poskytnú informácie o každej stratégii, vrátane odhadovanej návratnosti, stupni rizika a histórii výkonu.

Začnite si budovač svoje portfólio podča týchto 3 jednoduchých krokoch

Pre každý mix stratégií obdržíte všetky potrebné informácie,
vrátane predpokladaného výkonu, ktorý vám pomôže rozhodnúč sa, ktoré portfólio vám najlepšie vyhovuje.

# 1

Spoznajte stratégie len s jedným kliknutím

# 2

Povedzte nám kočko chcete investovač do každej stratégie

# 3

Použite grafy aby ste videli predpovedanú hodnotu svojho portfólia

Poplatky

Naša štruktúra poplatkov je transparentná. Naše poplatky zahččajú ročný správny poplatok, ktorý sa pohybuje v rozmedzí 0,99% - 1,5%, vyplácaný mesačne a 15% poplatok za výkon na zisk, vyplácaný štvrčročne.

Sledujte ako vaše investície pracujú

Sledovanie vašich investícií je večmi jendoduché. Sledujte ako vás privedú k vašej vysnívanej budúcnosti.
Všetko máte pod kontrolou vy Nastavte si mesačný príspevok a pridajte paušálnu sumu, kedykočvek budete chcieč. Ak sa vaša situácia zmení, portfólio môžete zavrieč bez akejkočvek pokuty.

Zostavte si svoje portfólio
Long term investment
Naspäť na úvod
Mifid Comodo logo

Člen ICF (Kompenzačný fond pre investorov)

Investičná firma s licenciou CYSEC s oprávnením poskytovať cezhraničné investičné služby
od príslušných orgánov vo všetkých štátoch EHP vrátane FCA, BaFin, ACPR

Credit card icons