Licencie a regulácie

Dodržujeme medzinárodné finančné predpisy a sme schválený Európskym hospodárskym priestorom (EHP).

Európske licencie

We are operated by GS Sharestocks LTD., which is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission , license number 265/14.
For information regarding the investment services and ancillary services GS Sharestocks LTD. is authorised to provide, please read here .

Prostredníctvom našej licencie môžeme ponúkat cezhranicné investičné služby vo všetkých krajinách EHP, vrátane:

Smernice európskych trhov pre finančné nástroje

mifid

Sme plne kompatibilný s Európskymi trhmi pre finančné nástroje (MiFid)
ktorého cieľom je,aby boli finančné trhy transparentné, odolné a efektívne, aby slúžili na ochranu investorov.

Kompenzačný fond investorov(ICF)

We are a member of the ICF. The objective of the fund is to protect investors by providing insurance
which may secure claims against members of the fund in cases where members are unable to return funds owed to retail clients.

Začnite investovať s invest.com pre inteligentnejšiu finančnú budúcnosť.


Download Simple™ for Iphone app Download Simple™ for Android app
Naspäť na úvod
Mifid Comodo logo

Člen ICF (Kompenzačný fond pre investorov)

Investičná firma s licenciou CYSEC s oprávnením poskytovať cezhraničné investičné služby
od príslušných orgánov vo všetkých štátoch EHP vrátane FCA, BaFin, ACPR

Credit card icons