Licencie a regulácie

Dodržujeme medzinárodné finančné predpisy a sme schválený Európskym hospodárskym priestorom (EHP).

Európske licencie

Prevádzkujeme prostredníctvom Topic Markets Ltd, ktorá je autorizovaná a regulovaná Cyperskou komisiou pre cenné papiere a burzu , s licencným císlom 265/15.
Informácie týkajúce sa investicných služieb a vedlajších služieb Topic Markets LtD., ktorá je oprávnená ich poskytovať, si prosím prečítajte tu .

Prostredníctvom našej licencie môžeme ponúkat cezhranicné investičné služby vo všetkých krajinách EHP, vrátane:

Smernice európskych trhov pre finančné nástroje

mifid

Sme plne kompatibilný s Európskymi trhmi pre finančné nástroje (MiFid)
ktorého cieľom je,aby boli finančné trhy transparentné, odolné a efektívne, aby slúžili na ochranu investorov.

Kompenzačný fond investorov(ICF)

Sme členom ICF. Cielom fondu je ochrana investorov poskytnutím poistenia,
ktoré môže ochránit stažnosti voci clenom fondu v prípadoch, ked je kompenzácia splatná.

Začnite investovať s invest.com pre inteligentnejšiu finančnú budúcnosť.


Download Simple™ for Iphone app Download Simple™ for Android app
Naspäť na úvod
Mifid Comodo logo

Člen ICF (Kompenzačný fond pre investorov)

Investičná firma s licenciou CYSEC s oprávnením poskytovať cezhraničné investičné služby
od príslušných orgánov vo všetkých štátoch EHP vrátane FCA, BaFin, ACPR

Credit card icons