Stwórz swoją przyszłość

Wybierz swoje strategie

Masz szeroki wybór w pełni zautomatyzowanych, różnych strategii, każda z własnym poziomem ryzyka i zysku. Możesz inwestować w jedną lub kilka strategii w każdym utworzonym przez Ciebie portfelu. Wystarczy Ci jedynie 500 $, aby zacząć inwestować.

Nasze łatwe w użyciu wykresy i dane zapewniają Ci informacje na temat każdej strategii, w tym szacowanego zwrotu, poziomu ryzyka i wyników osiągniętych w przeszłości.

Stwórz swój portfel w 3 prostych krokach

Otrzymasz wszystkie niezbędne informacje o każdej grupie strategii,
w tym przewidywane wyniki, abyś mógł zdecydować, który portfel najlepiej pasuje do Twoich potrzeb.

# 1

Poznaj strategie za jednym kliknięciem

# 2

Powiedz nam ile, chcesz zainwestować w każdą strategię

# 3

Spójrz na wykres, aby zobaczyć przewidywaną wartość Twojego portfela

Opłaty

Nasza struktura opłat jest przejrzysta. Nasze opłaty obejmują roczną opłatę za zarządzanie, która waha się między 0,99% - 1,5%, płacona co miesiąc, oraz opłata w wysokości 15% od osiągniętego zysku, płacona kwartalnie.

Obserwuj jakie wyniki osiągają Twoje inwestycje

Łatwo jest śledzić wyniki swoich inwestycji i patrzeć jak dają Ci przyszłość, o której zawsze marzyłeś.
To Ty masz nad wszystkim kontrolę. Możesz zmienić wysokość miesięcznej składki i dodawać kwoty ryczałtowe, kiedy chcesz. Gdyby okoliczności były niesprzyjające, możesz zamknąć swój portfel, nie zapłacisz za to żadnej kary pieniężnej.

Stwórz portfel
Long term investment
Powrót do góry
Mifid Comodo logo

Członek ICF (funduszu kompensacyjnego dla inwestorów)

Firma działająca na mocy licencji wydanej przez CYSEC, upoważniona do świadczenia transgranicznych usług inwestycyjnych
przez władze właściwe we wszystkich krajach EOG, w tym FCA, BaFin, ACPR

Credit card icons