Конструирайте своето бъдеще

Избирайте стратегиите, които желаете

Разполагате с набор от напълно автоматизирани, разнообразни стратегии, от които можете да избирате. Всяка от тях носи свое собствено ниво на риск и възнаграждение. Можете да инвестирате в една или повече стратегии във всеки портфейл, който създавате. Трябват ви само $500, за да започнете.

Нашите лесни за употреба графики и данни ви дават информация за всяка стратегия, включително очаквана възвръщаемост, ниво на риска и история на резултатите.

Започнете да конструирате портфейл в 3 лесни стъпки

Ще получите цялата нужна информация за всеки микс от стратегии, включително прогнозни резултати, които да ви помогнат да решите кой портфейл е най-подходящ за вас.

# 1

Запознайте се със стратегиите с едно кликване на бутон

# 2

Кажете ни колко искате да инвестирате във всяка стратегия

# 3

Използвайте диаграмата, за да видите прогнозната стойност на вашия портфейл

Такси

Структурата на таксите ни е прозрачна. Нашите такси включват годишна такса за управление, която варира от 0,99% до 1,5%, която се плаща ежемесечно, както и 15% такса върху печалбата, която се плаща на тримесечие.

Гледайте как инвестициите ви дават резултат

Лесно е да следите инвестициите си и да гледате как ви водят към бъдещето на мечтите ви.
Винаги контролирате ситуацията. Можете да коригирате месечните вноски и да добавяте еднократно суми, когато пожелаете. Ако обстоятелствата ви се променят, можете да закриете даден портфейл - за това няма глоба.

Конструирай портфейл
Long term investment
Обратно горе
Mifid Comodo logo

Член на ICF (Фонд за компенсиране на инвеститорите)

CYSEC лицензиран инвестиционен посредник, упълномощен да предоставя трансгранични инвестиционни услуги
от компетентните органи във всички страни от ЕИП, включително FCA, BaFin и ACPR

Credit card icons