Напълно управлявани индивидуализирани портфейли

Съветникът за портфейли, нашият иновативен робо съветник, конструира и управлява индивидуализирани инвестиционни портфейли. Всичко, което трябва да направите, е да отговорите на 5 лесни въпроса и след секунди ще получите автоматично генерирана препоръка за портфейл, която отговаря на уникалните ви нужди. Можете да коригирате предпочитанията си, за да сравнявате различни портфейли. За всеки портфейл, можете да видите прогнозната възвръщаемост и различни сценарии за възвръщаемостта.

Портфейлите са напълно диверсифицирани и са съставени от няколко от нашите инвестиционни стратегии, а всички те са проектирани така, че да носят максимални резултати.

Можете да откриете автоматичен портфейл за минимална инвестиция от $1500.

I phone smart trading
Portfolio adviser

Нашият робо съветник работи винаги за вас

След като сте открили портфейл, Съветникът за портфейли продължава да работи за вас. Портфейлите се състоят от няколко от нашите инвестиционни стратегии, които работят активно, за да пазят инвестициите ви и да се възползват максимално от възможностите на пазара. С помощта на иновативни финансови алгоритми стратегиите непрекъснато следят, прогнозират и реагират на движенията на пазара, използвайки алгоритмичната търговия с цел постигане на максимална възвръщаемост при минимален риск.

Възползвайте се от препоръка за портфейл

Такси

Структурата на таксите ни е прозрачна. Нашите такси включват годишна такса за управление, която варира от 0,99% до 1,5%, която се плаща ежемесечно, както и 15% такса върху печалбата, която се плаща на тримесечие.

Гледайте как инвестициите ви дават резултат

Лесно е да следите инвестициите си и да гледате как ви водят към бъдещето на мечтите ви.

Имате постоянен контрол. Можете да коригирате месечните вноски и да добавяте еднократно суми, когато пожелаете. Ако обстоятелствата ви се променят, можете да закриете даден портфейл - за това няма глоба.

Възползвайте се от препоръка за портфейл
Mobile trading
Back to top
Mifid Comodo logo

Member of the ICF (Investors Compensation Fund)

CYSEC licensed investment firm, authorised to provide cross border investment services
by competent authorities in all EEA countries, including FCA , BaFin , ACPR

Credit card icons