В пресата

See what the media is saying…

Обратно горе
Mifid Comodo logo

Член на ICF (Фонд за компенсиране на инвеститорите)

CYSEC лицензиран инвестиционен посредник, упълномощен да предоставя трансгранични инвестиционни услуги
от компетентните органи във всички страни от ЕИП, включително FCA, BaFin и ACPR

Credit card icons